Velkoobchodní spolupráce

Velkoobchod probíhá přes 

ELLEM czech original design s.r.o.

IČ: 09144251

DIČ: CZ09144251

 

Registrace kupujícího

registraci prosím zadejte zde: https://www.ellemshop.cz/registrace/

Pokud chcete dostávat novinky, nezapomeňte si zaškrtnout odběr newsletteru.

 Zadání objednávky, platba, VO ceník, dopravné

Zadání objednávky

 1. Objednávka před sezónou, zboží, které není v e-shopu vše skladem.
  Vyberte si z nabídky e-shopu a napište nám objednávku ručně na e-mailu prodej@ellemshop.cz.
  Doručení za 3 měsíce od přijaté platby za objednávku.
 2. Doobjednávka v sezóně, zboží skladem, dodání ihned.
  Zadejte si prosím objednávku standardně v e-shopu (rabat doplníme ručně, základ nastaven na 25 %)
 3. Tvorba vlastních produktů zboží, které v e-shopu standardně nenabízíme.
  Vytvořte si poptávku a počítejte prosím s přípravou až půl roku, než společně vyladíme střih,
  materiály a doladíme detaily výroby. Cena individuální dle náročnosti a objemu zakázky.
   


Platba

 1. Objednávka před sezónou
  100% platba předem oproti zálohové faktuře, doručení od platby do 3 měsíců.

 2. Doobjednávka v sezóně
  100% platba předem oproti zálohové faktuře, doručení od přijaté platby do týdne.

 3. Tvorba vlastních produktů
  Platba za návrh, konstrukci střihu, vzorkové kusy dle hodinové sazby a dle aktuální ceny 

  použitých materiálů. Cena 1 hodiny práce/ 1.600 Kč bez DPH (časový rozpočet si odsouhlasíme předem).
  Po odsouhlasení vzorků se můžeme pustit do výroby, která je se 100% platbou předem oproti
  zálohové faktuře, termín výroby dle aktuálních možností a společného odsouhlasení.


  Kupující se zavazuje k úhradě faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího

  uvedeného ve faktuře. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího

  uvedeného na faktuře. Splatnost je 7 dní. Při nezaplacení, objednávka zaniká.


   

Velkoobchodní ceník platný od 1.11.2021:

Výpočet rabatu z konečných cen BEZ DPH

Minimální částka objednávky
5.000 Kč
Objednávka před sezónou
(dodání až za tři měsíce od přijaté platby)
Doobjednávka v sezóně(pouze na zboží uvedené skladem v e-shopu)
Rabat 30 % 25 %
     
Věrnostní program
VO při splnění

obratu objednávek(součet všech uhrazených objednávek za sledované období)*
Objednávka před sezónou
(dodání až za tři měsíce od přijaté platby
Doobjednávka v sezóně
(pouze na zboží uvedené skladem v e-shopu)
nad 100 000 Kč  33 %  28 %
nad 300 000 Kč  36 %  31 %

 

* Věrnostní program pro zákazníky s opakovanými odběry se vypočítá vždy za uplynulé období (odebrané, uhrazené objednávky).
Sledované období je od 1.listopadu 2021 do 31.října 2022, dále následující roky vždy stejné 12 měsíční období.
Pokud bude hodnota všech objednávek ve sledovaném období např. v rozmezí od 100 000 Kč do 300 000 Kč,

budou všechny nové objednávky pro období 1.listopadu 2022 do 31.října 2023 počítány s rabatem 33 % při objednávce před sezónou a 28 % při doobjednávce.

Rabat neposkytujeme na již zlevněné zboží.
Zboží s označením doprodej kolekce již nelze objednat a bude z objednávky odstraněn.

 

Dopravné

Je účtováno vždy v ceně 169 Kč vč. DPH pro zásilku do 10 Kg.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od přijaté platby na účet prodávajícího, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, či nebyl termín sjednaný písemně jinak. Je-li u veškerého objednaného zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

Zboží neodesíláme na dobírku!

Jsme přístupni v tomto bodu splatnosti jednat až po delší spolupráci.

 

Ke zboží dostanete při první objednávce prohlášení o shodě na materiály, které byly použity pro výrobu

oblečení ve velikostech do 3 let (vč. velikosti 110).

V případě, že budete chtít poskytnout online fotogalerii pro založení produktů u vás v internetovém obchodě,

kontaktujte nás.

 

Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody:

Smluvní strany si ujednaly, že kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 

Odpovědnost za vady, záruky:

Odpovědnost za vady se řídí výhradně platnými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

Prodávající se zavazuje dodávat výlučně nové originální zboží. Za nové zboží se nepovažuje repasované či jinak dodatečně upravené zboží.

Kupující je povinen převzít zboží s náležitou péčí, a pokud má zboží zjevné vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, je jeho povinností oznámit je prodávajícímu nejpozději do pěti pracovních dnů od převzetí zboží od dopravce.

Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje zboží konečnému spotřebiteli.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování, zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

Ze záruky za jakost jsou vyloučeny pouze součásti podléhající běžnému opotřebení, pokud jejich životnost neklesne pod obvyklé hodnoty.

Postup vyřízení zákaznické reklamace:

Kupující vyfotí poškozený (vadný) výrobek tak, aby bylo poškození na fotce viditelné.

Založí reklamační případ zde na našich webových stránkách ZDE

Na základě obdržených náležitostí zhodnotí prodávající opravitelnost poškození a buď na reklamované zboží vystaví dobropis nebo nechá u kupujícho zboží vyzvednout přepravní společností.

V případě, že bude reklamované zboží přepraveno k prodávajícímu, vyřídí ten reklamaci do 30 dnů buď jeho opravou s následným zasláním kupujícímu nebo bude vystaven dobropis.

Pokud je reklamované zboží neúplné, např. v důsledku toho, že zboží bylo prodáno v setu, bude vrácená částka ponížena o hodnotu chybějící součásti.

 

Zvláštní ujednání:

Prodávající doporučuje kupujícímu prodávat zboží nabyté od prodávajícího prostřednictvím internetu konečným spotřebitelům za ceny ve výši maloobchodních cen dle aktuálních cen na webových stránkách www.ellemshop.cz  (nezávazná doporučená spotřebitelská cena).

 

Ostatní:

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti za účelem jeho dalšího prodeje.

Konečným zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.